Jäsenedut


Käytä jäsenedut hyväksesi 


PAUn jäsenyys tuo turvaa työelämän eri tilanteisiin. Jäsenten käytössä on kattava palveluverkko ja työelämäasioiden paras asiantuntemus. Jäsenet hyötyvät lisäksi vakuutuksista, lomatuesta, monista rahanarvoisista palveluista ja muista jäseneduista. PAUn jäsenetuja aktiivisesti hyödyntämällä jäsenyys tuottaa huomattavasti enemmän kuin maksaa.

Näillä sivuilla kerrotaan laajasti PAUn jäseneduista. Tutustu, liiity ja käytä hyväksesi.


EDUNVALVONTA


TYÖSUOJELU


OIKEUSAPU


TYÖTTÖMYYSTURVA


KOULUTUS


VAKUUTUKSET


LOMAEDUT


JÄSENEDUT.FI


Posti-konsernin työhyvinvointisäätiö


Työhyvinvointisäätiön toiminta on tarkoitettu kaikille Posti-konsernin työntekijöille Suomessa. Säätiön toiminta jakaantuu kahteen osa-alueeseen: henkilöstön työhyvinvointia parantaviin toimiin ja tutkimustoimintaan.

Työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä ovat kuntoremontit ja muut liikunta-aktiivisuutta lisäävät toimet. Tutkimustoiminnalla pyritään vaikuttamaan viestinvälitys- ja logistiikka-alan työhön ja työolosuhteisiin.

PAU tekee aktiivista yhteistyötä työhyvinvointisäätiön kanssa henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Säätiön hallitukseen kuuluvat PAUsta puheenjohtaja Heidi Nieminen ja 1. varapuheenjohtaja Satu Ollikainen. 

Säätiön asiamies: Esa Vilkuna, puh. 0400 607 946, esa.vilkuna(at)tyohyvinvointisaatio.fi


www.tyohyvinvointisaatio.fi