Jäsenyys

Miksi sinun kannattaa liittyä PAUn jäseneksi?


Ammattiliittojen, myös PAUn toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa liiton ja työnantajan yhdessä sopimia työehtoja sovelletaan käytäntöön.

Ammattiliitto näkyy työpaikalla ennen kaikkea luottamusmiehen kautta. Luottamusmies on uudelle työntekijälle tukihenkilö, joka huolehtii, että työehtosopimuksesta alkaen asiat ovat kunnossa ja sellaisena myös pysyvät. Luottamusmies toimii työntekijöiden edustajana paikallisissa neuvotteluissa.

Työsuhteeseen liittyy monelaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Luottamusmiehet ja ammattiliitot tarjoavat apua ja konsultointia jäsenilleen ja tietävät, esim. moneltako sairaslomapäivältä palkka kuuluu maksaa. Tai mitä tehdä, kun työnantaja ilmoittaa, että työsuhteesi päättyykin tänään.

Jos ongelmatilanne ei ratkea neuvottelemalla, viime kädessä liitto ajaa asiaasi oikeudessa.

Jäsenyyden merkittävin etu on edunvalvonta, sekä PAU:n ja työnantajajärjestön neuvottelema työehtosopimus. Se pitää sisällään esimerkiksi palkat, ylityökorvaukset, työajat, lomat, lomarahat, palkalliset vapaat ja sairausajan palkan. Lainsäädäntö tarjoaa vain työehtojen minimitason, mutta PAUn neuvottelema työehtosopimus tuo paljon enemmän.

On tärkeää, että olet oman ammattiliittosi jäsen. Neuvotteluiden tulos riippuu pitkälti siitä, kuinka vahva ammattiliitto on.

 

Kiinnostuitko? Liity liittoon täältä

Kymmenen hyvää syytä liittyä liittoon


1. Työehtosopimus
Liitto neuvottelee ja sopii työsuhteen minimiehdot. Ilman työehtosopimusta palkkasi olisi pienempi ja työehtosi heikommat.

2. Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu
Edunvalvojat valvovat sopimusten ja lakien noudattamista.

3. Liiton tuki
Saat neuvoa, tukea ja apua.

4. Oikeus- ja lakimiesapu
Liitto myöntää tarvittaessa työelämään liittyvää oikeusapua (hakemukset ammattiosasto kautta).

5. Koulutus
Liitto tarjoaa monipuolista, maksutonta koulutusta.

6. Vaikutusmahdollisuuksia
Ammattiosaston kautta voit osallistua ja vaikuttaa.

7. Työttömyysturva
Ansiosidonnainen päiväraha on tuntuvasti parempi kuin KELA:n peruspäiväraha.

8. Vakuutukset
Liitto kustantaa jäsenilleen IFin matkustaja-ja tapaturmavakuutuksen.

9. Virkistys
Jäsenet voivat vuokrata liiton upeaa Aurala-huvilaa edulliseen hintaan. 

10. Lehti, kalenteri, alennuksia
Reitti-lehti kotiin kannettuna 8 kertaa vuodessa, alennusta mm. bensasta, vakuutuksista ja lehtien tilauksista.

PAUn jäsenmaksu on 1,59 % verotettavasta tulosta. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen, joten jäsenyyden nettohinta on halvempi. Näin halvalla et saa mistään neuvonta-, neuvottelu- ja juristipalveluja, apua, tietoa, etuja, alennuksia sekä oikeus- ja työttömyysturvaa yhdessä ja samassa paketissa. Itse asiassa kaikkia näitä etuja ei edes ole tarjolla muualla.