Toimikunta tiedottaa

25.1.2024

- Vuonna 2024 Pirkanmaan osasto maksaa kilometrikulut Verohallinnon linjauksen mukaisesti 0,57€/km. Jos kyydissä on matkustajia, maksetaan lisää 0,04€/km per matkustaja. Kilometrikuluja voi anoa osaston asioissa liikkuva tai osaston kokouksiin ja tapahtumiin osallistuva.

- Osaston jäsen voi anoa kursseilla käymisen jälkeen kurssistipendiä. Stipendiä maksetaan 15euroa per kurssipäivä, kun kurssi kestää vähintään kaksi päivää. Kurssistipendit anotaan täyttämällä kulukorvauslomake joko tulostettuna versiona tai sähköisesti. Lomakkeen lisäksi vaaditaan kuva kurssitodistuksesta. Täytetyn hakemuksen voi palauttaa tulostettuna versiona tai sähköisesti toimikunnan taloudenhoitajalle. Lomake löytyy osoitteesta pirkanmaa.pau.fi ja PAUn kurssikalenterin löytää osoitteesta pau.fi/koulutus

- Työhuonekunnilla on mahdollisuus anoa 12 euron virkistysrahaa / henkilö esimerkiksi yhteistä saunailtaa tai ravintolareissua varten yhden kerran kalenterivuoden aikana. Virkistysrahaa ei myönnetä lahjakortteihin. Virkistysrahan anoo työhuonekunnan luottamusmies. Virkistystukea maksetaan vain osaston jäsenille.

- Kun anot kuluja osastolta, kulukorvauslomakkeet tulisi toimittaa taloudenhoitajalle viimeistään kuukausi tapahtuman jälkeen, ja joulukuussa ennen vuodenvaihdetta. Tämä helpottaa taloudenhoitajan ja tilitoimiston työtä.

- PAUn jäsenedut kannattaa jokaisen jäsenen vilkaista läpi! Jäsenedut löytyvät osoitteesta pau.fi/jasenyys/jasenedut

- PAU Pirkanmaan osastolla on oma Whatsapp-ryhmä! Jaamme siellä ajankohtaista tietoa alueen asioista, ja siellä saa myös kysyä askarruttavista asioista tai ehdottaa osastolle toimintaa. Whatsapp-ryhmän vastuuhenkilönä ja moderaattorina toimii vuonna 2024 osaston tiedotusvastaava Mari Rautiainen. Jos haluat liittyä ryhmään, laita Marille whatsapp-viesti (puh. 040 820 5948) : "Etunimi Sukunimi haluaa liittyä osaston ryhmään". Tarvitsemme nimitietosi, koska tarkistamme jokaisen ryhmäläisen PAUn jäsenyyden. Tervetuloa mukaan!