Toimikunnassa on tänä vuonna tasa-arvovastaavan sijaan uusi työnimike; häirintäyhdyshenkilö.

25.1.2024

Häirintäyhdyshenkilö on tukihenkilö, jonka puoleen voi kääntyä, mikäli kokee tulleensa häirityksi työelämässä tai osaston toiminnassa. Häirintäyhdyshenkilö auttaa, jos et löydä auttavaa tahoa jolle kertoa asiasta, sekä ohjaa tarvittaessa oikeanlaisen avun piiriin. Hän neuvoo ja tukee jäseniä, jotka ovat kohdanneet häirintää, syrjintää, kiusaamista tai muuta epätasa-arvoista kohtelua, ja auttaa häirintätilanteiden selvittelyssä.

Häirintä voi olla muun muassa henkistä tai fyysistä kiusaamista, uhkailua, sukupuolista eriarvoistamista, epäasiallista kohtelua, syrjimistä, ahdistelua, asiattomia huomautuksia, mustamaalausta tai mitä tahansa toimintaa, jonka häirinnän kohde kokee loukkaavana tai epämiellyttävänä. Häirinnän määrittely on vaikeaa, koska se aina liittyy henkilön omaan kokemukseen asiasta. Jokin asia, mikä itsestä tuntuu normaalille, voi toisesta tuntua häiritsevälle. Häirintänä voidaan pitää sellaista käyttäytymistä, jota jatketaan, vaikka kohteeksi joutunut ilmaisee pitävänsä sitä sopimattomana.

Häirintäyhdyshenkilöön voi olla yhteydessä myös, vaikkei itse olisi häirinnän kohteena, vaan on todistanut kyseisiä tilanteita tai haluaisi keskustella mahdollisista tavoista puuttua niihin.

Häirintäyhdyshenkilö ei tee jatkotoimenpiteitä ilman avun pyytäjän suostumusta, ja kaikki keskustelut ovat täysin luottamuksellisia, sillä häirintäyhdyshenkilöä sitoo vaitiolovelvollisuus.