Postinjakelu lakkoon 14.12.2023

11.12.2023

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU osallistuu SAK:n ja liittojen yhteiseen toimintapäivään asettamalla postinjakelun lakkoon torstaina 14.12.2023 klo 00.00–24.00. Lakon piiriin kuuluvat kaikki jakelua valmistavat työt jakelun lähtötoimipaikoissa sekä jakelu, pois lukien postikeskuksessa tehtävä koneellinen lajittelutyö ja ennalta sovitut joulukorttilajittelun työvuorot. Lakon ulkopuolelle on rajattu terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät työt.

Lakko on osa SAK:n ja liittojen #PainavaSyy kampanjaa, jolla vastustetaan hallituksen radikaaleja leikkauksia työehtoihin, työttömyysturvaan ja lakko-oikeuteen. Hallituksen leikkaukset kohdistuvat myös PAUn jäseniin.


Lisätietoa https://www.pau.fi/edunvalvonta/postinjakelun-lakko-14.12.2023.html