Pääluottamusmiesvaalit

12.11.2023

PÄÄLUOTTAMUSMIESVAALIT


Käynnistetään, postinjakelun, -käsittelyn ja P-liitteen kuljettajien, työntekijä asemassa olevien ehdokasasettelu pääluottamusmiehen vaaliin Postin jakelun työpaikoille Pirkanmaan osaston alueelle.

Alue käsittää Postin jakelun työpaikat postinumeroalueilla 33-37 (poislukien 33310, 33470, 34150, 37100), TRE POK, Käsittely, Jakelu ja Linnakallion terminaali. Tehtävä on päätoiminen.  

Ehdokasasettelu alkaa 09.11.2023 päättyy 23.11.2023 kello 23:59.

Mikäli vaaliin tulee enemmän ehdokkaita, kuin yksi, suoritetaan yksivaiheinen vaali: Eniten varsinaiseksi ääniä saanut valitaan pääluottamusmieheksi.

Vaalissa noudatetaan PAU:n pääluottamusmiesten valintaan antamia ohjeita, joista seuraavassa keskeisimpiä; pääluottamusmieheksi voi asettua henkilö, joka on ollut PAU:n jäsenenä vähintään puoli vuotta ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin. Pääluottamusmiesehdokkaan voi asettaa ammattiosasto, jolla on jäseniä ko. toimialueella. Lisäksi ehdokkaan voi asettaa vähintään 20 toimialueella työskentelevää jäsentä erillisellä kannatuslistalla. Ehdotus on tehtävä kirjallisesti vaalitoimikunnalle ja samalla mukaan on liitettävä ehdokkaan kirjallinen suostumus. Suostumus on annettava kaikkiin niihin tehtäviin erikseen, joihin henkilö asettuu ehdokkaaksi.

Äänioikeutettuja ovat ne ammattiosaston jäsenet, jotka on merkitty liiton jäsenrekisteriin, joiden työsuhde on voimassa ja jotka työskentelevät ko. työpaikalla/alueella/yrityksessä.

VAALITOIMIKUNTA

Vili Sumiloff, puheenjohtaja

Tampereen Postikeskus  

PL 4711

33851 Tampere

p. 0505729898