Kevätkokous 2024 esityslista

23.3.2024

Esityslista

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Vahvistetaan kokouksen esityslista.

5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta ja toiminnantarkastajan lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä toimikunnalle ja muille tilivelvollisille.

8.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

9. Päätetään kokous.