Lakkoavustuksen haku ohjeet

25.11.2019

Ohjeita lakkoavustuksen hakemiseen Lakkoavustusta haetaan täyttämällä lakkoavustushakemus, joka palautetaan ammattiosastossa nimetylle yhteyshenkilölle (seuraa paikallisen ammattiosaston tiedottamista voiko lakkoavustushakemuksen toimittaa sähköpostitse tai paperitse). Lakkoavustushakemusta ei saa lähettää suoraan liiton toimistoon. Osastosi tiedottaa erikseen jäseniä, miten ja minne täytetty lakkoavustushakemus palautetaan. Osastojen yhteyshenkilöiden tiedot löydät alta, jolta voit tarvittaessa tarkastaa, minne lakkoavustushakemus toimitetaan. Mitä nopeammin osastot saavat kerättyä hakemukset, sitä nopeammin saamme avustukset maksuun lakossa olleille jäsenille. Lakossa ollut jäsen täyttää itse lakkoavustushakemukseen kaikki pyydetyt tiedot ja vahvistaa sen allekirjoituksellaan ennen hakemuksen toimittamista omaan ammattiosastoon. Allekirjoituksen todentamiseksi riittää, että lakkoavustushakemus on lähetetty omasta sähköpostiosoitteesta (esim. PDF / WORD). Ammattiosastosi numeron löydät omasta jäsenkortistasi. Lakossa oloaika on pystyttävä todentamaan esimerkiksi palkkalaskelman kopiosta/valokuvasta tai OmaPosti -sovelluksesta, josta lakkopäivät käyvät ilmi. Todentamisen voi tehdä myös muulla luotettavalla tavalla, mikäli osasto sen hyväksyy. Osastot todentavat lakossaoloajan. On hyvä huomoida, että jos menee töihin lakon aikana, toimii liiton asetamaa työtaistelupäätöstä vastaan, joka johtaa lakkoavustuksen menettämisen koko työtaistelun ajalta. Vuokratyöntekijät, määräaikaiset työntekijät Vuokratyöntekijä on oikeutettu lakkoavustukseen, kun hänen ns. pohjasopimuksensa on voimassa, eikä hän ole ottanut työhön kutsussa tarjottua työtä vastaan lakon aikana tai vastaavasti jos on hyväksynyt työhönkutsun, mutta ollut lakossa. Lakkoavustuksen maksamisen edellytyksenä vuokratyöntekijälle on, että hänellä on aiempia työhön kutsuja postityöhön, välittömästi ennen lakon alkua. Määräaikainen työntekijä saa myös lakkoavustuksen, mikäli hän on ollut työsuhteessa Postiin välittömästi ennen lakon alkua ja osoittaa että katkon syy on työtaistelu. Osastojen tulee varmistaa jäsenyys, sekä jäsenen poissaolo lakonalaisesta työstä. Muiden liittojen jäsenet, joilla on työsuhde Postiin: Paperiliiton, Rakennusliiton, Sähköalojen ammattiliiton, Suomen elintarviketyöläisten liiton (SEL), JHL:n, PAM:n, Teollisuusliiton ja AKT:n jäsenet (muiden kuin em. liittojen jäsenten on oltava yhteydessä omaan ammattiliittoonsa) toimittavat lakkoavustushakemuksen PAUn paikalliselle ammattiosastolle. Muiden liittojen jäsenten on todistettava jäsenyytensä. (HUOM! AKT:n jäsenten osalta lakkoavustushakemus viikon 46 (11.11. - 17.11.) osalta palautetaan PAUn ammattiosastolle ja viikosta 47 alkaen AKT:n ammattiosastolle.) Tukilakossa olevien liittojen jäsenet hakevat lakkoavustusta omasta liitosta. PAUn lakkoavustuksen suuruus on 67 € lakkopäivältä •kokoaikaiselle työntekijälle maksetaan lakkoavustus niin monelta päivältä kuin palkka on pidätetty lakon vuoksi (enintään 7 päivää viikkoa kohden, koska palkka pidätetään kaikilta kalenteripäiviltä) •osa-aikaiselle työntekijälle maksetaan lakkoavustus työpäivien lukumäärän mukaan (enintään 5 päivää viikossa). Osa-aikaiselle, jolla on tunteja keskimäärin enemmän kuin 7 tuntia 39 min. päivässä, voidaan maksaa lakkoavustus useammalta päivältä kuin työvuoroja olisi ollut. Osastot käyttävät tässä harkintaa. Laskelma 67 euron lakkoavustuksesta: Avustus on verotonta 16 euroon asti. Yli 16 euron avustuksesta peritään tuloverolain 88 §:n ja verohallinnon päätöksen mukainen 30 prosentin ennakonpidätys. Ylimenevä osa on siis 51 euroa tässä tapauksessa. Nettona lakkoavustuksesta jää käteen 51,70 euroa päivältä.