Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023

29.9.2022

Pahoittelemme että saimme nämä teille luettavaksi vasta nyt.

Puheenjohtajamme oli koko viime viikon koronan kourissa.


Toimintasuunnitelma vuodelle 2023


1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

PAU Pirkanmaan osasto 155 ry:n toiminnan tarkoitus on pyrkiä palvelemaan jäseniään jatkuvien muutosten lomassa. Vaikka toiminta on pitkään ollut horroksessa, on vuonna 2022 otettu askelia uutta kohti. Nyt, jos koskaan, on ehdottoman tärkeää pitää rivit tiiviinä ja osaston avustuksella tuoda liittoa lähemmäs rivipostilaisten arkea. Osaston keinot vaikuttaa asioihin ovat monet, mutta vain jos jäsenistömme seisoo yhdessä rivissä. Yhdessä me voimme vaikuttaa työolosuhteisiin ja työssä jaksamiseen. Meillä on mahdollisuuksia tarjota koulutusta ja neuvotella monista asioista työnantajatahon kanssa. Sekä osasto, että toimikunta voivat tulevaisuudessa olla tehokas työkalu jäsenistölle monien erilaisten asioiden hoitamiseen ja edistämiseen. Tarvitaan vain halua tehdä yhdessä.


2. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet

Vuosi 2023 tuo mukanaan todennäköisesti taas monta yllätystä, joista ei ole vielä edes aavistusta. Niihin reagointi on haastavaa ilman syvällisiä taustatietoja tapahtumien laadusta. Se luo samalla myös mahdollisuuksia. Toimikuntalaiset ovat aktiivisesti kehittäneet omia vastuualueitaan ja tehneet suunnitelmia myös tulevaisuuden suhteen. Muutosneuvotteluilta tuskin vältytään, mutta yhdessä edunvalvonnan kanssa yritämme antaa panoksemme sille, että työpaikat pystyttäisiin säilyttämään järjellisillä tunneilla mahdollisimman monelle.


3. Yhdistyksen toiminnan Painopisteet:

1. Sekä sisäisen, että ulkoisen tiedottamisen tehostaminen maakuntakirjeen, Tammerpostin ja somen kautta

2. Jäsenhankinta ja olemassa olevan jäsenistön aktivointi tiedottamisen ja tapahtumien kautta

3. Toimikuntaan kuuluvien nimikkeiden toimenkuvan selkiyttäminen ja järkeistäminen

· Uusi normaali hakusessa akuutin koronakriisin asetuttua omille raiteilleen

· Tiedotuksen tehostaminen ja organisointi, miten jäsenet löytävät toimikunnasta tarvitsemansa henkilön tai avun

· Nuorten jäsenten parempi palveleminen


4. Yhdistyksen muu sisäinen toiminta:

1. Kokoukset: Pyritään uuteen normaaliin, missä toimikunta kokoontuisi noin kerran kuussa. Vuonna 2022 kokouksia on ollut useammin ja toimikunnan sisästä viestintää on kokousten ulkopuolella ollut paljon. Uuden luominen vie yllättävän paljon aikaa, mutta olemme siinä hyvällä alulla. Kokouspöytäkirjojen ja muun materiaalin arkistoinnin järkeistäminen on puhuttanut paljon. Tarkoitus on luoda pitävä tupla-arkisto, missä yksi kopio on kansiossa Lajittelukeskuksella luottamushenkilöiden kopissa hyllyssä ja toinen sähköisenä pilvessä toimikuntalaisten saatavilla. Tämä vaatii vielä hieman työstämistä.

2. Jäsenhankinta ja -huolto: Jäsenhankintaa pyritään tehostamaan yhteistyössä työsuojelupuolen ja luottamushenkilöiden kanssa. Ensimmäinen yhteinen kokoontuminen on suunnitteilla vielä tälle syksylle. Myös jo olemassa olevia jäseniä pyritään palvelemaan kattavammin kuin tähän mennessä.

3. Tilaisuudet ja tapahtumat: Tilaisuudet ja tapahtumat ovat olleet jäissä pitkään koronan vuoksi. Nyt etsimme uusia tapoja saada väkeä yhteen. Pikkujoulut järjestettiin syyskuussa ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Jäsenistöltä saadun palautteen perusteella pyrimme järjestämään myös vuonna 2023 erityyppisiä tapahtumia, myös yhteistyössä Työhyvinvointisäätiön kanssa.


5. Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta:

1. Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen: Meidät löytää montaa kautta. Osaston kotisivut on laitettu kuntoon ja niitä päivitetään ja huolletaan säännöllisesti. Meillä on oma Facebook-sivu, mikä päivittyy myös lähes reaaliajassa, kun ilmoitettavaa on. Osaston oma WhatsApp-ryhmä kerää hiljalleen lisää väkeä ja siellä käydään keskustelua ajankohtaisista asioista ja ilmoitellaan myös tulevista. Osaston Instagram-tili hakee vielä hieman muotoaan, mutta edistyy sekin. Säännölliseksi suunniteltu maakuntakirje on jokusen kerran jäänyt välistä, mutta on myös hyvin löytänyt tiensä kahvipöytien lukemistoon. Kaikkea tätä on mainostettava tehokkaammin, että jäsenistö löytää etsimänsä tiedon mahdollisimman helposti ja vaivatta. Myös uusia keinoja näkyvyyden lisäämiseen etsitään.

2. Yhteistyösuhteet: Yhteistyössä Työhyvinvointisäätiön kanssa pyrimme järjestämään sekä kulttuuri-, että urheilutapahtumia. Tulevassa toimikunnassa etsimme tehokkaimmat tavat hajauttaa tekemistä eri ihmisille, niin että kaikkien äänet tulevat varmasti kuuluviin. Työnantajatahon kanssa yhteistyötä työpaikoilla on tiivistettävä. Etsitään eri keinoja myös siihen.

3. Vaikuttaminen ja edunvalvonta: Paikallispolitiikkaan pyritään etsimään jonkinlaista rajapintaa SAK:n kanssa tehtävän yhteistyön puitteissa. Tämä on selkeä kehityskohde, joka on jäänyt liian vähälle huomiolle. Työ tämän kanssa alkaa lähes atomeista. Edunvalvonnan kanssa pitää tiivistää rivejä siten, että saamme luottamushenkilöiden ja työsuojeluasiahenkilöiden paikallistuntemuksesta paremman hyödyn tiedotusta ja tekemistä kohdennettaessa. Ensimmäinen yhteinen tapaaminen onkin suunnitteilla jo tämän vuoden puolelle, mutta 2023 kaudella yhteistä tekemistä ja suunnittelua tulee kehittää jatkuvasti.


6. Tiedottaminen, kotisivut, sosiaalinen media, jäsenkirje

Sekä ulkoinen, että sisäinen tiedotus ei ole koskaan valmis paketti. Näitä osa-alueita on jaettu ja hajautettu eri henkilöille toimikunnassa, ja ne ovat jatkuvan työstön alla. Tähän olisi hienoa saada jäsenistöltä palautetta, että osaisimme kohdentaa työn tarkemmin. Osastolla on myös oma lehti, Tammerposti, jonka on tarkoitus jatkaa vähintään entisellä aikataulullaan myös tulevalla kaudella.


7. Toiminnan kehittäminen

Pyritään järjestämään koko jäsenistön kattava kysely toiminnan kehittämisen suhteen. On ensiarvoisen tärkeää saada palautetta jäsenistöltä. Meillä on monta ideaa ja toteuttajia hyvä määrä, mutta kaikkea emme ole vielä keksineet. Tarvitsemme jäsenistöltä palautteen

mikä meni hyvin ja missä olisi parantamisen varaa, jotta voimme jatkossa välttää turhat virheet ja harha-askeleet. Otamme mielellämme ideoita, ajatuksia ja palautetta vastaan. Kun saamme tiedon siitä, mitä toivotaan järjestettävän, on meidän helpompi lähteä sitä

-Pirita Palomaa-


Talousarvio 2023


Osaston jäsenmäärä on pysynyt tasaisena joten tuloissa ei näy juurikaan muutoksia.

Menoissa taas tapahtuu enemmän muutoksia; Toimikunta on ollut tänä vuonna paljon aktiivisempi ja sama tavoite on pitää myös ensi vuonna, tietyissä osa-alueissa tulee siis näkymään enemmän menoja kuin aikaisempina vuosina, näistä yksi on matkakulut; päätimme nostaa kilometrikorvauksen verohallinnon määrittelemälle tasolle (0,46€/km) niin toimikunnalle kuin jäsenille. Myös virkistystoimintaa jäsenille pyritään aktivoimaan, joten sillä osa-alueella on myös korotuksia. Tämänhetkinen ja tulevaisuuden näkymät sähkön hinnassa tulee näkymään reiluna korotuksena vapaa-ajan kiinteistön (Parkkuu) valaistus ja lämmityskuluissa. Parkkuuseen pyritään muutenkin satsaamaan, joten menoja näkyy kiinteistön kunnossapidossa.

-Erkko Romo-