Pirkanmaan osaston kevätvuosikokouksen jatkokokous

31.5.2022


Pirkanmaan osaston kevätvuosikokouksen jatkokokous pidettiin 28.5. klo 12-13.20 Teams-yhteyden kautta. Kokous pidettiin teknisistä syistä johtuen hyvin lyhyellä varoitusajalla, ja tämän vuoden kevätvuosikokouksessa läsnäolleita on tavoiteltu sähköpostitse ja kokoukseen ovat osallistuneet näistä kaikki halukkaat.

Kevätvuosikokouksen jatkokokouksessa käsiteltiin keskeneräiset tiliasiat vuosilta 2020 ja 2021. Tiliasioihin liittyvistä ongelmista voitaneen sanoa, että vuoden 2020 tilipapereista puuttui kahden viimeisen kuukauden tositteet, ja tilinpäätös on tehty ilman näitä tositteita. Valitettavasti vuoden 2021 tositteita ei oltu toimitettu tilitoimistoon ollenkaan, joten tilinpäätös on tehty näistä puutteista huolimatta. Tämän takia on erikseen kirjattu osastolle saataviksi aiemmalta taloudenhoitajalta noin tuhat euroa, johtuen menoista, joita ei ole voitu todentaa tilinpäätöstä tehtäessä.

Kokouksessa myös päätimme vaihtaa tilintarkastaja Anita Helinin tilintarkastaja Arto Korpeen. Tilkonin kanssa yhteistyömme jatkuu.

Kokousväki antoi vuosien 2020 ja 2021 toimikunnille tili- ja vastuuvapaudet näiden vuosien tiliasioista.