PAU tukee AKT:n kuorma-autoalan työtaistelua tukilakolla

15.2.2023


PAU tukee AKT:n kuorma-autoalan työtaistelua tukilakolla

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU asettaa Postin ja Transval Logistics Oy:n kuorma-autojen ja perävaunujen lastaus- ja purkutyöt tukilakkoon. Tukilakko alkaa torstaina 16.2. klo 00.00 ja päättyy tiistaina 21.2. klo 24.00, ellei AKT ole päässyt siihen mennessä sopuun kuorma-auto-alan palkankorotuksista ja työehdoista.

Kuorma-autojen ja perävaunujen purku- ja lastaustöitä ei tukilakon aikana alla luetelluilla työpaikoilla tehdä – riippumatta siitä, onko työntekijä liiton jäsen vai ei.

Posti Oy, Posti Jakelu Oy, Posti Palvelut Oy (ECD toiminnat) ja Transval Logistics Oy toimipaikat:

Helsingin postikeskus (pois lukien jakelun esityöt)
Tampereen postikeskus (pois lukien jakelun esityöt)
Kuopion postikeskus (pois lukien jakelun esityöt)
Oulun postikeskus (pois lukien jakelun esityöt)
PKS-terminaali
Vantaan logistiikkakeskus
Rahtitien ulkomaantuotanto
Lahden Kujalan terminaali
Seinäjoen logistiikkakeskus
Jyväskylän lajittelutoiminnat
Lappeenrannan lajittelutoiminnat
Liedon logistiikkakeskus ja terminaali
Vantaan logistiikkakeskuksen vetomestarit

Tukilakon ulkopuolelle rajataan turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät työt.

Jos työnantaja toteuttaa purku- ja lastaustoimet tukilakosta huolimatta, laajennetaan tukilakko myös muuhun toimipaikkojen käsittelytyöhön, jotta kuorma-autojen ja perävaunujen lastaus- ja purkutyö estyy.

Miksi tukilakkoon?

Kuljetusliitoilla on pitkä ja vahva perinne siitä, että kaveria autetaan tarvittaessa tukitoimilla saavuttamaan työehtosopimusneuvotteluissa liittoa tyydyttävä ratkaisu. Muun muassa vuoden 2019 postilakon aikana AKT:n ja muiden kuljetusliittojen tuki PAUn jäsenille oli ratkaisevan tärkeää. Liittojen välisellä solidaarisuudella ja yhteistyöllä estettiin postilaisten mittavat palkan alennukset ja työehtojen heikennykset. 

Mitä töitä tukilakko ei koske?

Tukilakko ei koske jakelun esitöitä, postinjakelua ja käsittelyä, eikä toimihenkilötehtäviä.

 

Onko tukilakko laillinen?

Tukilakko on laillinen, koska kyse on työtaistelutoimesta, jolla ei pyritä vaikuttamaan PAUn työehtosopimusten määräyksiin.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen 53§ ja Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijoita koskevan työehtosopimuksen 52§ mukaan ”Ennen poliittiseen tai myötätuntotaisteluun ryhtymistä siitä ilmoitetaan valtakunnansovittelijalle sekä työnantaja- tai työntekijäliitolle mahdollisuuksien mukaan vähintään neljä päivää aikaisemmin. Ilmoituksessa on mainittava aiotun työtaistelun syyt, alkamishetki ja laajuus”.

PAU antoi ilmoituksen tukilakosta (myötätuntotaistelusta) valtakunnansovittelijalle ja työnantajaliitolle lauantaina 11.2.

Tukilakko on PAUn hallituksen tekemä päätös (8.2.), eikä siitä voi koitua yksittäiselle työntekijälle mitään seurauksia. PAU vastaa toimien laillisuudesta, ei yksittäinen työntekijä. 

Mitä teen, jos työnantaja poistaa minut työpaikalta, kun kieltäydyn tekemästä tukilakon alaista työtä?

Jos esihenkilö/esimies aikoo poistaa sinut työpaikalta, ilmoita hänelle, että olet käytettävissä kaikkeen muuhun työsopimuksesi mukaisiin työtehtäviin, jotka eivät ole tukilakon (purku- ja lastaustyöt) piirissä. Mikäli sinut poistetaan työpaikalta tästä huolimatta, ilmoita esihenkilösi nimi, työpaikka ja aika luottamusmiehelle tai pääluottamusmiehelle.

Työskentelen vuokrafirmassa, voinko jäädä tukilakkoon?

Voit. Vuokratyöntekijänä sinun ei tarvitse eikä pidä tehdä tukilakossa olevaa työtä. Vuokratyöntekijänä voit jäädä tukilakkoon, jos työskentelet kohteessa, joka on lakon piirissä tai sinut kutsutaan vuokrafirman kautta työskentelemään lakkokohteisiin.

Kuorma-autojen ja perävaunujen purku- ja lastaustyöt ovat tukilakossa nimetyissä kohteissa, ilmoitettuna ajankohtana. Vaikka sinut kutsutaan lakonalaiseen työhön, voit kieltäytyä.

Saanko lakkoavustusta?

PAU maksaa tukilakkoon osallistuville jäsenille lakkoavustusta, mikäli tukilakkoon osallistuminen aiheuttaa ansionmenetyksiä. Lakkoavustuksen suuruus on 67 € päivässä, joka on veronalaista tuloa 16 € ylittävältä osalta. Yli 16 euron avustuksesta peritään tuloverolain 88 §:n ja verohallinnon päätöksen mukainen 30 prosentin ennakonpidätys. Nettona lakkoavustuksesta jää käteen 51,70 € päivältä.

Lisätietoja?

Lisätietoja keskuslakkotoimikunnalta:

Jarmo Tuominen, työehto- ja järjestöasiantuntija, 040 315 4401, jarmo.tuominen@pau.fi 
Juha Pöyry, tiedottaja, 040 356 0567, juha.poyry@pau.fi
Jussi Saariketo, liittosihteeri, 044 268 5110, jussi.saariketo@pau.fi

 

Tukilakosta tiedotetaan tiistaiaamuna 14.2. kattavammin PAUn kotisivuilla osoitteessa www.pau.fi. Seuraa myös muita PAUn kanavia: www.facebook.com/PAUliitto, Twitter @PAU_liitto, Instagram pau_liitto